24 maja 2019 roku 297. funkcjonariuszy, ukończyło szkolenie zawodowe na pierwszy stopień oficerski Służby Więziennej

Najlepsze wyniki w nauce

Prymusem szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski został plut. Krystian Kostur, mł. inspektor działu penitencjarnego z Zakładu Karnego w Tarnowie – Mościcach, uzyskując najlepszy wynik w nauce 5,64. Drugą lokatę ex aequo, z wynikiem 5,36 zajęły mł. chor. Jolanta Tuszyńska – Stasiak, przełożona pielęgniarek w Areszcie Śledczym w Szczecinie, st. szer. Patrycja Radło – Picz, mł. wychowawca w Areszcie Śledczym w Opolu oraz szer. Aleksandra Mazur. Na trzecim miejscu uplasował się st. chor. Adrian Kardas, dowódca zmiany w Areszcie Śledczym w Częstochowie, z wynikiem 5, 35. Prymus szkolenia oficerskiego z rąk prezesa Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa otrzymał pamiątkową szablę oficerską.

Przebieg uroczystości

Na zaproszenie komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk. Ryszarda Czaprackiego w uroczystościach wzięli udział: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Ławniczak, prezydent miasta Kalisza, Krystian Kinastowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza, Tadeusz Skarżyński, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, kpt. Krzysztof Kutela, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Zbigniew Haściłło, przedstawiciele Służby Więziennej oraz zaprzyjaźnionych służb mundurowych: wojska, policji, straży granicznej, państwowej straży pożarnej, straży miejskiej, przedstawiciele duchowieństwa i oświaty.

Podziękowania za współpracę

Płk Ryszard Czapracki podziękował kadrze dydaktycznej za nie szczędzenie sił zarówno w czasie zajęć dydaktycznych oraz dbaniu o właściwą organizację i warunki socjalne szkolenia. Pogratulował absolwentom ukończenia szkolenia zawodowego na pierwszy stopień oficerski, życzył im aby uczucia dumy i satysfakcji towarzyszyły nie tylko dzisiaj i w dniu uroczystej promocji oficerskiej, ale były udziałem w codziennej, niełatwej, odpowiedzialnej i często niebezpiecznej służbie.

Podczas uroczystości mjr Piotr Bruder z Zakładu Karnego w Rawiczu, otrzymał nagrodę Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, za współpracę z Centralnym Ośrodkiem Szkolenia Służby Więziennej, w zakresie realizacji zajęć patriotyczno – historycznych. Zajęcia od kliku lat odbywają się na terenie Zakładu Karnego w Rawiczu, ich odbiorcami są słuchacze kaliskiego ośrodka, odbywający szkolenie zawodowe we wszystkich korpusach Służby Więziennej.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, płk Ryszard Czapracki wręczył pamiątkowe statuetki, dyrektorom jednostek penitencjarnych w podziękowaniu za współpracę i wspomaganie procesu dydaktycznego. Statuetki otrzymali: płk Krzysztof Bogdański, dyrektor Zakładu Karnego w Gębarzewie, płk Jarosław Banasik, dyrektor Zakładu Karnego w Rawiczu, ppłk Paweł Waściński, dyrektor Zakładu Karnego w Koziegłowach, ppłk Bogumił Pachulski, dyrektor Aresztu Śledczego w Poznaniu,  kpt. Piotr Chlebicz, dyrektor Zakładu Karnego w Sieradzu oraz kpt. Waldemar Zaremba, dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wlkp.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej, gen. Jacek Kitliński, na ręce komendanta przesłał list gratulacyjny, który odczytał ppłk Maciej Gołębiowski.

Ceremonia zakończyła się defiladą, w której pododdziały prowadzili: mjr Marek Kruszka, por. Izabela Toczek, por. Krzysztof Szulc, por. Sebastian Świątnicki, mł. chor. Martyna Pietraszek, mł. chor. Janusz Pietruszka. Wzięła w niej udział również Kompania Reprezentacyjna Służby Więziennej. Dowódcą uroczystości był mjr Marek Kaszczyk.

Uczestnicy dzisiejszej uroczystości spotkają się jeszcze raz w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, podczas przygotowań do uroczystej promocji oficerskiej Służby Więziennej, która odbędzie się 28 czerwca na Placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Tekst: mjr Ewa Saganowska

Zdjęcia: COSSW Kalisz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej