Jednym z najpiękniejszych dni w kalendarzu jest Boże Narodzenie. To okres gorączkowej krzątaniny, przedświątecznych zakupów, zapachu świeżych wypieków, radosnego oczekiwania i wreszcie - rodzinnych spotkań. Dla Służby Więziennej to jednak czas wzmożonego wysiłku i pracy bez świątecznej przerwy.

Boże Narodzenie to czas planowania, noworocznych obietnic, spotkań z najbliższymi, odwiedzin tych, o których na co dzień zapominamy, wspomnień o tych, którzy odeszli. Tak zwykle mija ludziom wolnym. Za murami więzień to okres bardzo trudny, zarówno dla funkcjonariuszy, jak i osadzonych.

Boże Narodzenie za murami

Boże Narodzenie to czas za murami i niezwykły, i trudny. Wiąże się ze zwiększoną liczbą widzeń, zakupów w więziennych kantynach, często reorganizacją czasu służby, którą trzeba dostosować do tego „gorącego” okresu. To również wzmożona praca funkcjonariuszy działów penitencjarnych, psychologów, terapeutów, więziennych kapelanów, częściej niż zazwyczaj udzielających wsparcia osobom za murami osamotnionym lub tym, którym w okresie świąt jest szczególnie trudno uporać się z emocjami. Dla tych skazanych, którzy mogą liczyć na obecność rodzin, funkcjonariusze Służby Więziennej przygotowują spotkania rodzinne, organizują widzenia z dziećmi w specjalnych salach, drobne poczęstunki i upominki, które wcześniej ich ojcowie i matki przygotowali podczas zajęć wychowawczych. W każdej z jednostek kapelani więzienni organizują spotkania opłatkowe, koncerty kolęd i pastorałek, jasełka. W aresztach w Katowicach i Sosnowcu odbędą się coroczne spotkania z Biskupami. Pod okiem wychowawców i psychologów więziennych powstają przedstawienia teatralne o tematyce świątecznej, realizowane są programy resocjalizacyjne służące reintegracji rodzin, przygotowywane bożonarodzeniowe ozdoby czy rękodzieła.

Pomagać. Dzielić się. Wspierać.

Służba Więzienna przez cały rok angażuje się w lokalne inicjatywy wspierające osoby potrzebujące, motywuje skazanych do pracy na rzecz osób chorych, słabszych, wspiera wolontariat, przyłącza się do akcji charytatywnych zachęcając tym samym do udziału w nich skazanych. Cyklicznie wspiera cierpiących niedostatek Polaków mieszkających na Ukrainie, w ramach akcji „Świąteczny koszyk dla Polaków na Kresach”. W tym roku Dyrektor Okręgowy SW płk. Andrzej Baliński postanowił przekazać na ręce Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” kilkadziesiąt kalendarzy powstałych w wyniku konkursu „Kocham Cię Polsko, czyli funkcjonariusz na wakacjach”. Kalendarze z fotografiami najpiękniejszych miejsc w Polsce trafią przed świętami do polskich szkół sobotnich oraz w ręce Polaków, którzy od lat przebywają poza granicami naszego kraju.

Funkcjonariusze z OZ Ciągowice,  AŚ CzęstochowaZK Herby wsparli z kolei akcję „Szlachetna Paczka”, skierowaną do najbardziej potrzebujących. Funkcjonariusze pamiętają również o najmłodszych. Areszt Śledczy w Zabrzu zaangażował się w akcję charytatywną na rzecz Fundacji Czerwone Noski Klown w Szpitalu, AŚ Bytom z kolei w ramach akcji „Służba Więzienna dla dzieci z domu dziecka”, prowadzi zbiórkę produktów higienicznych i słodyczy dla dzieci z Domu Dziecka nr 1 w Bytomiu. Również funkcjonariusze z ZK Herby przygotują świąteczne upominki dla dzieci z Placówki Opiekuńczo – wychowawczej w Lublińcu.

W Areszcie Śledczym w Bielsko – Białej przygotowano kilkadziesiąt form gipsowych aniołów, które trafią na świąteczny kiermasz i wesprą Hospicjum im. św. Jana Pawła II (zob. więzienne anioły ). ZK Zabrze zainicjowało akcję charytatywną pn. ,,Zamiast spędzać czas na ulicy przyjdź do kolorowej świetlicy”. W ramach akcji skazani odnowią świetlicę środowiskową w Zabrzu, a funkcjonariusze wraz ze skazanymi ozdobią ściany wielkoformatowymi naklejkami przygotowanymi przez jedną z drukarni. Jednostka wsparła również akcję charytatywną Stowarzyszenia ,,Cała Na Przód” z Gliwic (zob. charytatywnie w Zabrzu ).

Integracja rodzin

Programy resocjalizacyjne służące reintegracji rodzin i budowaniu właściwych relacji pomiędzy rodzicami i dziećmi są realizowane w śląskich więzieniach cyklicznie. W okresie przedświątecznym mają jednak szczególny wymiar. W zajęcia włączane są również instytucje i organizacje spoza Służby Więziennej, mogące wesprzeć i urozmaicić oddziaływania.

W ZK Racibórz w ramach integracji rodzin odbędzie się „Mikołaj z rodziną”– spotkanie skazanych z rodzinami przygotowane przy współpracy ze studentami PWSZ w Raciborzu, Stowarzyszeniem Piękne Anioły i kuratorami zawodowymi SR Racibórz.

W Cieszynie mikołajki dla dzieci osób skazanych urozmaicą zabawy i konkursy prowadzone przez studentów Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

W Areszcie Śledczym w Katowicach w ramach programu „Familia” odbędzie się spotkanie skazanych z dziećmi. Animacje i zabawy będą przebiegały zgodnie z przygotowanym i wyreżyserowanym przez wychowawczynię aresztu mł. chor. Anna Więcek - Wąglorz scenariuszem przedstawienia pt. Podróż do krainy św. Mikołaja.

Świąteczne granie

Nietypowy koncert odbył się z kolei 5 grudnia w wojkowickim MOK –u. Tam w czasie wigilii organizowanej przez Stowarzyszenie Aktywny Senior oraz MOK w Wojkowicach, koncert kolęd zagrał wojkowicki  muzyczny zespół więzienny WZB. 12 grudnia zespół weźmie udział w Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek – I etap Jaworzno.

Tekst: mjr Justyna Siedlecka

Zdj. ppor. Grzegorz Kantor

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej