W poniedziałek 14 listopada w sali odpraw Aresztu Śledczego w Białymstoku, funkcjonariuszom z jednostek penitencjarnych okręgu białostockiego zostały wręczone awanse na wyższe stopnie oficerskie.

Na uroczystą odprawę w białostockim areszcie przybył Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku płk Mirosław Dudar a także kierownictwo podlaskich jednostek penitencjarnych. Podczas odprawy wręczonych zostało 41 awansów na wyższe stopnie oficerskie w Służbie Więziennej. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku w imieniu Ministra Sprawiedliwości wręczył także odznaczenia resortowe „Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej”. Podczas uroczystości srebrne odznaki z rąk dyrektora okręgowego odebrało 3 funkcjonariuszy, 9-ciu otrzymało odznaki brązowe. Po części oficjalnej dyrektor podziękował zebranym funkcjonariuszom a także kadrze kierowniczej, za dobrą i owocną służbę. Wszystkim awansowanym raz jeszcze serdecznie gratulujemy, życząc sukcesów w Służbie oraz dalszych awansów.

Tekst; mjr Michał Zagłoba

Zdjęcia: mjr Aleksander Kogaczewski

 

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej