Dla funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w  Zabrzu zakończył się trwający tydzień trening strzelecki, prowadzony przez członka katowickiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej.

Słownik PWN definiuje profesjonalizm jako „czyjeś duże umiejętności i wysoki poziom wykonywanej pracy. Stając temu naprzeciw funkcjonariusze Służby Więziennej stale podnoszą swoje umiejętności i zdobywają nowe kwalifikacje.

Praca z osobami pozbawionymi wolności każdego dnia stawia przed Służbą Więzienną wiele wyzwań. Codziennie zmagamy się z sytuacjami, które wymagają od nas rzetelnej wiedzy, doświadczenia a także szczególnych umiejętności. Jako formacja umundurowana, której jednym z zadań jest ochrona społeczeństwa, na co dzień mamy kontakt z bronią. Moment, w którym bezpieczna sytuacja przeradza się w śmiertelnie niebezpieczną bywa zwykle tragiczny w skutkach, dlatego bezpieczne posługiwanie się bronią palną ma wyjątkowy charakter. Umiejętność prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się bronią palną opiera się w głównej mierze na zachowaniach nawykowych. Kwestia treningu powoduje, że staje się to jednym z mechanizmów zautomatyzowanych co jest niezwykle ważne w przypadku gdy w ostateczności broni należy użyć.

W dniu dzisiejszym zakończone zostało programowe strzelanie, w którym uczestniczyli funkcjonariusze działu ochrony zabrzańskiego aresztu. Trening strzelecki, który trwał cały tydzień, prowadzony był przez funkcjonariusza Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej w Katowicach. Każdy z funkcjonariuszy miał możliwość strzelania z trzech jednostek broni: PM-06, P-99 a także ze strzelb /Winchester, Mossberg/.

Trening strzelecki został przeprowadzony na strzelnicy Towarzystwa Sportowego „Temida” mieszczącej się w hali sportowej MOSIR w Zabrzu. Pragniemy podziękować Panu Prezesowi za udzielone nam wsparcie.

 

zdjęcia i tekst: por. Monika Miłosz

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej