Podczas weekendu osadzeni odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu wzięli udział w inicjatywie „Zupa na Wolności”.

Resocjalizacja osób pozbawionych wolności to złożony proces składający się z wielu oddziaływań wychowawczych zmierzających do prawidłowej internalizacji norm panujących w społeczeństwie. Wszystkie działania jakie podejmowane są przez funkcjonariuszy oraz pracowników Służby Więziennej mają na celu korekcję deficytów osób pozbawionych wolności w taki sposób, żeby mogły zrozumieć swoje błędy i właściwie funkcjonować w społeczeństwie żyjąc w poszanowaniu norm prawnych. Programy readaptacji, praca, nauka to podstawowe zadania, które mają znaczący wpływ na właściwy powrót do społeczeństwa poza murami jednostek penitencjarnych. Skazani odbywający karę w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego we Wrocławiu uczestniczyli w inicjatywie „Zupa na Wolności”.

„Zupa na Wolności”, to inicjatywa, która skierowana jest do osób bezdomnych, ubogich oraz potrzebujących. Wolontariusze w każdą niedzielę przygotowują w określonym miejscu potrawy, a następnie na Placu Wolności we Wrocławiu wspólnie z „gośćmi” siadają do posiłku. Wyjątkowy „niedzielny obiad” to czas rozmów, zrozumienia, wzajemnego szacunku i kształtowania umiejętności słuchania oraz wymiany życiowych doświadczeń.

Powyższa inicjatywa w procesie resocjalizacji to cenna wskazówka w życiu osadzonych, możliwość spędzenia aktywnie czasu. To dobro w przygotowaniu posiłku dla drugiego człowieka, będącego w potrzebie. Uczy empatii, sumienności oraz wrażliwości na drugiego człowieka. Z uwagi na fakt, iż goście „Zupy na Wolności” to także osoby, które dawniej korzystały z tej formy pomocy, jednak udało im się znaleźć pracę, dom i wrócić do samodzielności jest to ważna wskazówka dla osób pozbawionych wolności, że zawsze można „wyjść na prostą” podejmując wszelkie działania skutkujące prawidłowym funkcjonowaniem w społeczeństwie. Bezdomność dotyka osób w różnym wieku, z różnym wykształceniem. Zdarza się, że są to osoby, które popełniły błąd w życiu, jednak obserwując tych, którym udało się wrócić do samodzielnego funkcjonowania uzupełniamy proces resocjalizacji o doświadczenia, które są pozytywnym bodźcem w kierunku właściwego, lepszego życia po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

Tekst: ppor. Michał Karauda
zdjęcia: R. Żukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej