Jesteśmy ludźmi małej wiary, potrzebujemy znaków...” w związku z tym podjęto wspólną inicjatywę Księdza Andrzeja Michaliszyna wyznania Greckokatolickiego i Księdza Roberta Żukowskiego wyznania Rzymsko-Katolickiego ukazania znaku w postaci relikwii dłoni św. Jozafata dla grup osadzonych przebywających w jednostce.

   Jozafat Kuncewicz (1580-1623)Jan Kuncewicz początkowo uczył się w prawosławnej szkole brackiej, gdzie jako wyróżniający się uczeń został zauważony przez jezuitów wileńskich. Wstąpił do bazyliańskiego klasztoru Trójcy Świętej w 1604, przyjmując imię zakonne Jozafat. 12 listopada 1623 został w mieście zamordowany przez tłum prawosławnych mieszczan,a ciało hierarchy wrzucono do Dźwiny. Jozafat to pierwszy święty Kościoła greckokatolickiego wyniesiony na ołtarze po Unii Brzeskiej, zawartej w 1596 r.

   W greckokatolickiej katedrze przemyskiej przechowywana jest relikwia dłoni św. Jozafata. To ona peregrynuje obecnie po parafiach na Dolnym Śląsku, począwszy od 15 kwietnia. W dniu 14 maja br zagościła w Kaplicy aresztu śledczego we Wrocławiu. Jej specyficzny klimat nastraja do modlitwy i rozmyślań, co w takim miejscu jak areszt śledczy ma szczególne znaczenie. Taka obecność dwóch Kapelanów różnych wyznań i Świętego jest szansą aby dotrzeć do ludzi zagubionych. Podczas spotkania dr Andrzej Michaliszyn powiedział:

 „Próbujemy dotrzeć do wszystkich, którzy dzięki relikwiom mogliby doznać przemiany, nawrócenia wewnętrznego, ożywić swoją wiarę, poprzez bezpośredni kontakt z ludźmi świętymi. Jesteśmy ludźmi małej wiary, potrzebujemy znaków”

 

Osadzeni podziękowali Kapelanom za przybliżenie tematyki związanej ze św. Jozafatem i opuścili Kaplicę w zadumaniu.

Więcej informacji na temat wywiadu Księdza Andrzeja Michaliszyna znajduje się pod adresem:

https://wroclaw.gosc.pl/doc/4689976.Relikwie-sw-Jozafata-Kuncewicza-we-Wroclawiu

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej