Spotkanie skazanych z pisarzem z Wrocławskiego Domu Literatury w ramach zajęć z zakresu kultury i oświaty

   Dzięki współpracy z Wrocławskim Domem Literatury w dniu 13 listopada br. odbyło się spotkanie z pisarzem i eseistą, p. Ireneuszem Grinem, Dyrektorem Wrocławskiego Domu Literatury. Podczas spotkania zaproszony gość opowiadał o swoich przeżyciach podczas zagranicznych wyjazdów, w szczególności wyjazdów na wiele imprez artystycznych oraz spotkań literackich. Szczególne zainteresowanie u osadzonych wzbudził fakt wydania nietypowej książki, która składała się z wielu opowiadań napisanych przez skazanych, i w.g słów p. Ireneusza stała się bestselerem na francuskim rynku wydawniczym. Jeden ze skazanych zauważył ( zresztą słusznie ), iż w Polsce również podjęta została taka inicjatywa w Z.K. Siedlce, w postaci redagowanego przez p. Pawła Nasiłowskiego kwartalnika „STYGMAT”, gdzie w sposób profesjonalny wydawano opowiadania osadzonych. W spotkaniu udział wzięło kilkunastu osadzonych, którzy bardzo aktywnie uczestniczyli w dyskusji, w szczególności o twórczości Pisarza, który już w pierwszych słowach skierowanych do osadzonych opisał i określił zagadnienia , które porusza w swoich książkach. Podczas spotkania poruszana była tematyka wybranych tematów literackich i ich wpływu na resocjalizację, życie osobiste i rodzinne.

   Było to kolejne spotkanie i współpraca z Wrocławskim Domem Literatury a zarazem przedwstęp do kolejnego spotkania skazanych z pisarzami, wydawnictwami na Wrocławskich Targach Dobrych Książek które odbędą się w Hali Stulecia w dniach 4-8 grudnia br.

tekst: kpt.Dariusz Stawarz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej