Z okazji uczczenia 80 rocznicy podstępnego uwięzienia Profesorów krakowskich uczelni i wywiezienia ich przez Niemców do obozów koncentracyjnych zorganizowano w areszcie dla uczestników wyprawy zwiedzenie jednostki.

   W dniach od 14 do 18 listopada Stowarzyszenie NE CEDAT ACADEMIA wraz z Pionem Edukacyjnym Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Krakowie zorganizowało XXII Wyprawę Akademicką „Śladami Sonderaktion Krakau – in memoriam prof. Andrzeja Małeckiego”.

   W 80. rocznicę Sonderaktion Krakau i w 20. rocznicę uroczystości odsłonięcia tablicy uczestnicy Wyprawy Akademickiej złożyli okolicznościowe wiązanki przy tablicy przy ul. Sądowej. Następnie udali się z wizytą do aresztu śledczego celem odwiedzenia gmachu wiezienia, w którym byli przetrzymywani krakowscy Profesorowie.

„Nocą z 9 na 10 listopada 1939 roku, z dworca kolejowego we Wrocławiu ok. 100 więźniów przewieziono do więzienia śledczego przy Freiburgerstrasse (obecna ul. Świebodzka), ponad siedemdziesięciu pozostałych do więzienia karnego przy Kletschkauerstrasse (obecnie ul. Kleczkowska). Po 18 dniach wywieziono wszystkich do obozu w Sachsenhausen” materiał IPN.

Członkowie Wyprawy Akademickiej zostali przywitani na bramie jednostki przez Z-cę Dyrektora kpt. Roman a Oraczewskiego. Następnie przewodnik psa specjalnego sierż. sztab. st. odziałowy Czesław Suchacki wraz z psem specjalnym Nona, przybliżył tematykę, zagadnienia związane z rolą psa specjalnego w służbie i rolą psów w codziennym życiu.

Kierownik Działu Penitencjarnego kpt. Andrzej Leśniewicz oprowadził delegację przekazując informacje dot. rysu historycznego aresztu śledczego. Grupa po prelekcji filmu o areszcie wizytowała oddziały mieszkalne, bibliotekę, Ośrodek Diagnostyczny i świetlice. Na koniec spotkania uczestnicy wizyty otrzymali foldery, broszury związane z tematyką Służby Więziennej.  Nie obyło się bez łez wzruszeń i pytań o obecny system więziennictwa.

Cała wizyta została zarejestrowana przez telewizję TVP Fakty Wrocław i Kraków. https://wroclaw.tvp.pl/45354570/15112019-2130

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej