Od dnia 14 maja 2018 r. realizowane jest porozumienie pomiędzy Sądem Okręgowym we Wrocławiu a Aresztem Śledczym w zakresie prowadzenia projektu edukacyjnego dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Celem głównym projektu edukacyjnego jest: poznanie przez dzieci i młodzież zasad funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości i skutków łamania prawa, zwrócenie uwagi odbiorców na zjawisko przestępczości i demoralizacji nieletnich oraz przedstawienie młodym ludziom jakie konsekwencje mogą ponieść za nieprzestrzeganie prawa.

Dnia 23 lutego br. uczniowie szkoły Liceum Ogólnokształcącego Etz Chaim we Wrocławiu uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych zarówno w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu jak i we wrocławskim Areszcie. Podczas wizyty w tutejszej jednostce, uczniowie szczegółowo poznali specyfikę pełnia służby w formacji SW, mieli okazję zobaczyć jak wygląda świat ‘po drugiej stronie muru’.

Podczas spotkania uczniom przedstawiono również ofertę Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz przekazano niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych przed przyszłymi kandydatami.

 

Tekst: ppor. Ewa Szeliga

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej