Dnia 25 kwietnia br. w ramach programu readaptacji społecznej „Powrót do społeczeństwa” grupa skazanych porządkowała ogród społeczny na terenie miasta Wrocław.

Od 2020 roku Fundacja Emma prowadzi Centrum Aktywności Lokalnej DuoSfera na Osiedlu Karłowice - Różanka we Wrocławiu. W ten sposób rozszerzył się zakres dotychczasowych celów statutowych Fundacji o realizację działań na rzecz wspierania, aktywizacji i edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. Bardzo ważną kwestią jest tworzenie przyjaznych miejsc i przestrzeni do spotkań, stąd inicjatywa założenia ogrodu.

Porządki w ogrodzie 

Skazani z wrocławskiego Aresztu Śledczego pomagali przy czynnościach porządkowych na terenie ogrodu społecznego ROD Różanecznik przy ul. Bezpiecznej we Wrocławiu. Osadzeni pomagali przede wszystkim w przygotowaniu gruntu pod grządki, przygotowaniu podłoża do założenia trawnika, spulchnieniu gleby, usuwali również kamienie i chwasty. 

Ochrona Środowiska Naturalnego

Angażowanie skazanych do prac na rzecz środowiska przeciwdziała prokryminalnym postawom, uczy obowiązkowości i sumienności. Podczas realizacji wyznaczonych zadań osadzeni mieli możliwość przyczynić się do poprawy wizerunku najbliższego otoczenia.

 

Tekst: ppor. Ewa Szeliga

Zdjęcia: st. szer. Karolina Janiszyn

 

 

 

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej