Kolejny etap współpracy funkcjonariuszy Aresztu Śledczego we Wrocławiu i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr  13 we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu umożliwili skazanym wykonywanie bezpłatnej pracy na rzecz pobliskiej instytucji publicznej. W ramach programu resocjalizacyjnego „Powrót do społeczeństwa 2017” grupa skazanych uczestniczyła w pracach porządkowych w Przedszkolu nr 13 przy Placu Muzealnym we Wrocławiu. Prace porządkowe odbywały się na placu zabaw i obejmowały, m.in.: sprzątanie i grabienie liści, pomoc przy demontażu starego placu zabaw. Jest to kolejna edycja programu resocjalizacyjnego przeciwdziałania pro-kryminalnym postawom prowadzonego w naszej jednostce. Podczas realizacji programu osadzeni mają możliwość przyczynić się do poprawy wizerunku lokalnych placówek oświatowych współpracujących z jednostką w ramach art. 38 kkw, a co za tym idzie także do zmiany postrzegania ich przez społeczeństwo.

 

tekst, zdjęcia kpt. G. Lozia

Znajdź nas również na

Serwis Służby Więziennej