Delegacja 40 osób wymiaru sprawiedliwości z Brunszwiku (Sąd Krajowy i Prokuratura Generalna) 5 osób wymiaru polskiego gościła w naszej jednostce w dniu 20 września br. z oficjalna wizytą z okazji jubileuszu.

   Spotkanie to było kolejnym programem uroczystości z okazji 20-lecia współpracy sędziowskiej i 10-lecia współpracy niesędziowskiej pomiędzy Wyższym Sądem Krajowym w Brunszwiku i Sądem Okręgowym we Wrocławiu oraz Prokuraturą Generalną w Brunszwiku i Prokuratura Regionalną we Wrocławiu, na które zostali zaproszeni funkcjonariusze Służby Więziennej aresztu śledczego we Wrocławiu w dniu 19.09.2019r.

   Celem wizyty były prowadzone oddziaływania penitencjarne wobec skazanych i współpraca jednostki z podmiotami zewnętrznymi. Delegacja została zapoznana z misją Służby Więziennej poprzez filmy promujące służbę, główne formy oddziaływań resocjalizacyjnych skierowanych wobec skazanych oraz pasje funkcjonariuszy. W spotkaniu brał udział przewodnik psa specjalnego sierż. sztab. st. odziałowy Czesław Suchacki wraz z psem specjalnym Nona, który przybliżył tematykę, zagadnienia związane z rolą psa specjalnego w służbie i rolą psów w codziennym życiu. 

Głównym zadaniem psów w SW nie jest zwalczanie już zaistniałych przestępstw, ale przede wszystkim prewencja i kontrola nadchodzących z zewnątrz przesyłek i pomieszczeń w środku.

Nie da się ukryć, że Nona po raz kolejny skradła serca uczestników delegacji. Jej zaangazowanie podczas pracy na bramie, w świetlicy zostało ocenione bardzo wysoko.

   Przedstawiciele Sądów wizytowali oddziały mieszkalne, bibliotekę, miejsca pracy skazanych. Szczególne zainteresowanie wizytujących wzbudziła forma zabezpieczeń techniczno - ochronnych, w tym systemy elektroniczne. Mieli okazję zobaczyć sytuację w której został uruchomiony alarm.
Na uwagę zasługuje fakt, że wizytacja naszej jednostki przebiegła w atmosferze niezwykłej gościnności, uprzejmości i przyjaźni. KOlejna wizyta studyjna zakończyła się wyrażeniem uznania dla działań penitencjarnych, realizowanych w tutejszej jednostce. Na koniec spotkania uczestnicy wizyty otrzymali foldery, broszury związane z tematyką Służby Więziennej. 

tekst: mjr Grażyna Lozia, zdjęcia: Sędzia Krystyna Ćwierz, Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej