W dniu 19 grudnia 2022 r. odbyła się wizyta studyjna współorganizatorów konkursu plastycznego „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ” oraz gościa honorowego pana Stanisława Wołczewskiego ps. Kazimierz - uczestnika Powstania Warszawskiego. Głównym celem wizyty było zapoznanie z historią jednostki oraz formacją mundurową.

     Zaproszeni goście zostali zapoznani z historią Aresztu Śledczego we Wrocławiu, który w tym roku ma 170 lat oraz sposobami wykonywania kary pozbawienia wolności. Przybliżono również  rys historyczny 100 uczonych krakowskich Profesorów - wykładowcach, którzy zostali przywiezieni nocą z 9 na 10 listopada 1939 roku i byli umieszczeni na oddziałach aresztu. Następnie przetransportowani do obozu w Sachsenhausen.

     Wizyta ta zbiegła się akurat z finałem konkursu plastycznego „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ” który miał miejsce w dniu 23 listopada br. w Dolnośląskiej Bibliotece Pedagogicznej. W dniu 19 grudnia br. poza osobami zaangażowanymi bezpośrednio w organizacje konkursu uczestniczyli: Mirosława Stachowiak-Różecka – poseł na sejm RP oraz przedstawiciele władz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Marcin Krzyżanowski Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, pani Danuta Zawilla Z-ca Dyrektor  Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej, pan Rafał Olejarz Z-ca Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy   a także reprezentujący Służbę Więzienną płk Andrzej Tesarewicz Dyrektor Okręgowy oraz  dyrektor Przystanku Historia Marcin Marczak Oddział IPN we Wrocławiu, dr. Stanisław A. Bogaczewicz - główny specjalista Biura Edukacji Narodowej IPN we Wrocławiu  oraz pani Magdalena Pilińska  Dyrektor Biblioteki Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu . Gościem honorowym uroczystości był Stanisław Wołczewski – uczestnik Powstania Warszawskiego.
    Na koniec spotkania rozdano dyplomy i nagrody dla wszystkich uczestników V edycji konkursu plastycznego „Przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … ”. 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową.  Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej … 80. rocznica przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową”.   Celem konkursu było kultywowanie wiedzy historycznej i patriotycznej oraz jej popularyzacja, a także upamiętnienie polskich bohaterów narodowych.  Wszystkie prace konkursowe zostały umieszczone na oddziałach mieszkalnych tworząc piękną galerie zza krat.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia, dr Stanisław A. Bogaczewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej