W ramach zajęć ko w areszcie śledczym odbyły się warsztaty z czujności onkologicznej dla grupy skazanych

   Zajęcia zostały przeprowadzone w dniu 11 marca br przez Panią Joannę Łoźnicką - edukatorkę ds profilaktyki chorób i promocji zdrowia. Podczas warsztatów osadzeni dowiedzieli się między innymi czym jest czujność onkologiczna, jaka jest różnica pomiędzy nowotworem łagodnym i złośliwym, jaka jest skala zachorowalności i umieralności na nowotwory w Polsce i na świecie i w jaki sposób zapobiegać chorobom onkologicznym np przez unikanie używek takich jak papierosy, czy alkohol.

   Skazani poznali katalog charakterystycznych objawów mogących sugerować obecność choroby nowotworowej. Wśród tematów onkologicznych poruszono kwestię wielu chorób nowotworowych, m.in.czerniaka złośliwego, nowotworów głowy i szyi, płuc, czy jelita grubego. Istotnym elementem dyskusji była sytuacja i tożsamość pacjenta onkologicznego oraz rola wsparcia bliskich w okresie choroby.

Skazani aktywnie uczestniczyli w zajęciach: zadawali wiele pytań dotyczących profilaktyki nowotworów i zrealizowali kilka zadań zaproponowanych przez prowadzącą. Uczestnicy spotkania mieli za zadanie odpowiedzieć na następujące pytania: czym jest dla nich zdrowie, jak mogą zadbać o własne zdrowie będąc w więzieniu, co zmienią w swoich dotychczasowych niepoprawnych zachowaniach zdrowotnych po wyjściu na wolność i jakie rozwiązania zaproponowaliby w strategii profilaktyki chorób onkologicznych w Polsce, gdyby zostali Ministrami Zdrowia?

Skazani świetnie poradzili sobie z wszystkimi zadaniami, wykazując się wiedzą i kreatywnością i zrozumieniem tematu profilaktyki onkologicznej. Warsztaty miały też cel oddziaływań resocjalizacyjnych- bardzo ważnym aspektem tego spotkania było zbudowanie przekonania w osadzonych, że zdrowie jest bezcenne i podarowane człowiekowi tylko raz!

Jak powiedziała Pani Joanna Łoźnicka:

Jest warunkiem koniecznym, by już podczas pobytu w więzieniu, jak i  na wolności móc zacząć żyć od nowa i mieć okazję do naprawienia błędów z przeszłości.”

Warsztaty zostały wysoko ocenione przez uczestników spotkania, którzy docenili otwartą formułę prelekcji- możliwość zadawania pytań i swobodnej wypowiedzi. Skazani zadeklarowali potrzebę i chęć uczestnictwa w kolejnych edycjach warsztatów z obszaru zdrowia.Przewidziane jest kolejne spotkanie.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia, Joanna Łoźnicka

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej