W lipcu zakończyła się kolejna edycja programu dla skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych 'Uniwersytet Więzienny', który był realizowany wspólnie ze studentami psychologii z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej oraz Uniwersytetu Wrocławskiego.

   Rozwinięcie właściwych umiejętności społecznych jest warunkiem minimalnym do nawiązywania bliskich, satysfakcjonujących relacji międzyludzkich. Trening umiejętności społecznych w znaczącym stopniu wpływa na pracę, z deficytami w tymże zakresie.

   Kompetencje społeczne to inaczej umiejętności, które nabywamy w toku socjalizacji, dzięki nim jesteśmy w stanie poradzić sobie z różnego rodzaju trudnymi, nowymi sytuacjami społecznymi. Znaczna część populacji ma problemy z właściwym wykorzystaniem umiejętności społecznych, tym bardziej zatem deficyty te ujawniają się w grupie osób pozbawionych wolności. Braki te wynikają z błędów socjalizacji, nieprawidłowych wzorców, a także zaangażowania w patologiczne modele.

Dzięki nabyciu umiejętności społecznych, skazani będą w stanie inicjować, negocjować, a także utrzymywać zadowalające (dla obu stron) relacje z najbliższymi.

Dodatkowo mogą wykorzystać zdobytą wiedzę w zakresie wyboru innych, w stosunku do agresji, alternatywnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, czy też trudnych.

   Właściwa komunikacja, wyrażanie emocji, radzenia sobie z emocjami innych, przeciwdziałania presji grupowej, praktykowanie samokontroli to jedynie kilka z licznych umiejętności, jakie były poruszane i modelowane na proponowanych zajęciach.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Aneta Czerwińska-Dydo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej