Dzięki kilkuletniej współpracy Funkcjonariuszy z Aresztu Śledczym we Wrocławiu grupa skazanych młodocianych przebywających w Ośrodku Diagnostycznym, brała udział w programie resocjalizacyjnym sprzyjającym readaptacji społecznej dotyczącym przeciwdziałania uzależnieniom, używaniu narkotyków, dopalaczy, promocji zdrowia ''UKRYCI WROGOWIE''. Program jest prowadzony przez Panią Jolantę Parchetę pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu.

   Programem w pierwszej kolejności zostają objęte osoby młode (do 21 roku życia) odbywające karę pozbawienia wolności w areszcie. Osoby te, w porównaniu z osobami dojrzałymi wiekiem, są labilne emocjonalnie z wysokim poziomem neurotyzmu i depresyjności, kształtującym się dopiero obrazem własnej osoby oraz poczuciem niekompetencji społecznej. Młodociani poszukują mocy i poczucia siły w przynależności do grupy osób, które jawią się im jako posiadające atrybuty właśnie siły, mocy, szacunku. Wielu młodych ludzi pragnie być kimś nieprzeciętnym, w jakiś sposób niezwykłym, chce zaistnieć. Należy też pamiętać, że dla aktywnych młodych ludzi, których często rozpiera energia, nuda i monotonia są czymś, co wielokrotnie prowadzi ich do prezentowania zachowań wysoce destrukcyjnych, w tym sięgania po substancje psychoaktywne.

   Program skierowany jest także do skazanych recydywistów penitencjarnych u których zdiagnozowano nadużywanie oraz używanie ryzykowne alkoholu lub substancji psychoaktywnych i ich substytutów. Do udziału będą motywowane osoby, które realizują indywidualny program oddziaływań i zgodnie z nim powinni zostać objęci programem profilaktyki uzależnień.

Celem programu jest: uporządkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia oraz profilaktyka zakażeń HCV, HIV, AIDS, HPV, a także uzależnienia od nikotyny.

Wzbogacono wiedzę skazanych na temat możliwości profilaktycznych i terapeutycznych w/w zakażeń. W czasie spotkania poruszano również problemy akceptacji i tolerancji wobec nosicieli wirusa HIV, chorych na AIDS i HCV. Kolejnym przesłaniem programu jest kształtowanie u osadzonych postaw odpowiedzialności za własne zachowanie.

Poruszono także temat uzależnienia od nikotyny wśród osadzonych oraz starano się ich uwrażliwić na szkodliwe działanie dymu papierosowego na osoby niepalące. Udział w programie zwiększa świadomość skazanych na temat wybranych jednostek chorobowych. Osadzeni aktywnie uczestniczą w dyskusjach i scenkach rodzajowych związanych z tematyką. Spotkania tego typu stanowią ważną metodę oddziaływania resocjalizacyjnego. Służą kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, a w szczególności rozbudzaniu uczuć społecznych i etycznych. Uczą tolerancji wobec drugiej osoby.

 

tekst i zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej