Funkcjonariusze i pracownicy cywilni uczestniczą w akcji honorowego oddawania krwi w ramach wspólnych działań Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod hasłem #ResortSprawiedliwościPomaga

Koronawirus zmienił całkowicie nasze życie. Większość ludzi ograniczyła swoją aktywność życiową do minimum. Funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy więziennictwa regularnie wspomagają potrzebujących i uczestniczą w akcjach społecznych.

Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców Twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna – czytamy na stronie krwiodawcy.org

Krew jest bardzo potrzebna i należy ją oddawać. Sytuacja w punktach krwiodawstwa jest dużo gorsza niż przed epidemią. Wielu dawców albo się boi oddawania krwi, albo nie może, bo jest zakażona SARS-CoV-2.

Honorowi Dawcy Krwi to osoby systematycznie oddające krew lub inne jej składniki w bezinteresownej służbie drugiemu człowiekowi. To cisi i skromni BOHATEROWIE, którzy nie oczekują poklasku, fleszy ani szczególnych form uznania. Ich niewątpliwe zasługi w ratowaniu ludzkiego życia mają miejsce zarówno podczas wznawianych akcji społecznych, jak i przez pozostały czas roku... każdego roku... od wielu lat...

    Funkcjonariusze i pracownicy z aresztu śledczego we Wrocławiu regularnie oddają krew. Od początku roku 23 osoby korzystały z prawa zwolnienia od pracy na czas niezbędny do przeprowadzenia badania dawcy krwi co daje łącznie 36 dni wolnych. Najwięcej osób oddających krew jest z działu ochrony tj. 13 funkcjonariuszy, 4 osoby z działu kwatermistrzowskiego, 3 z działu penitencjarnego, 1 funkcjonariusz Z-ca Dyrektora, 2 osoby z działu ewidencji. Funkcjonariusze: st. wychowawca kpt. Tomasz Frątczak, st.oddziałowy sierż.sztab. Tomasz Warpas i pracownik cywilny Grażyna Pietkiewicz w ubiegłym roku zostali uhonorowani odznaką „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu”.

Dla przypomnienia kto może zostać dawcą?

Dawcami krwi mogą zostać wszystkie osoby, które mają od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem, a także: które ważą co najmniej 50 kilogramów, u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań, które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi. W dniu oddania krwi należy być wyspanym i wypoczętym oraz zdrowym, czyli: nie mieć objawów przeziębienia, nie brać aktualnie żadnych leków.

Dziękujemy wszystkim Funkcjonariuszom Służby Więziennej i pracownikom cywilnym w niesieniu bezinteresownej pomocy potrzebującym oraz propagowaniu wzorcowych postaw wpisanych w etos funkcjonariusza publicznego.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej