29 kwietnia br. funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu udaremnił próbę przemytu przedmiotu niedozwolonego. W trakcie kontroli korespondencji kierowanej do osadzonego, za pomocą urządzenia rentgenowskiego, funkcjonariusz zauważył elektroniczny przedmiot. Wewnątrz koperty znajdowały się czasopisma oraz telefon komórkowy.

Nieudana próba ominięcia zasad

   W myśl art. 110a§ 4 kodeksu karnego wykonawczego, skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Rzetelna praca Funkcjonariusza Aresztu Śledczego we Wrocławiu zapobiegła przedostaniu się na teren jednostki niedozwolonego przedmiotu mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej.

Tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej