W Areszcie Śledczym we Wrocławiu odbył się program dla skazanych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności za czyny związane z agresją lub przemocą. Program prowadzili mł. Psycholog, st. szer. Aneta Czerwińska-Dydo przy pomocy mł. wychowawcy, st. szer. Wojciecha Ligęzy.

   Wszyscy czasami czujemy złość, ponieważ złość jest naturalną ludzką emocją. Gniew jest złożonym ludzkim zachowaniem, ale jego dynamika została wszechstronnie przebadana i opisana. Dla większości z nas, ujściem złości jest coś innego niż agresja. Czasami zaciskamy zęby, czasami wycofujemy się, mrucząc być może coś pod nosem do samych siebie, czasami pozwalamy, aby złość zdopingowała nas do konstruktywnego rozwiązania problemu. W przypadku większości ludzi odczuwających złość, tylko drobna część tej złości prowadzi do słownej lub fizycznej agresji. Ale dla chronicznie agresywnych ludzi, prawdą jest coś przeciwnego. Oni bardzo rzadko jedynie zaciskają zęby, zamiast tego wybuchają z intencją zaszkodzenia, czasem przy użyciu słów, często pięści a coraz częściej broni.

Aby nauczyć uczestników technik i sekwencji kontrolowania złości, prowadzący stosowali kombinacje modelowania, odgrywania ról i informacji zwrotnej o wykonaniu.

   Program został skonstruowany ze względu na istniejące zapotrzebowanie na oddziaływania tego typu wobec osadzonych przebywających w tut. jednostce penitencjarnej. Program bazuje na teorii naukowej Aronolda P. Goldsteina, Barry Glicka i Johna C. Gibbsa.

tekst, zdjęcia: st.szer. mł.psycholog Aneta CZerwińska-Dydo

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej