Skazani tworzyli murale-galerię obrazów w dwóch świetlicach wyrażając swoje emocje.

   Grupa skazanych uczestniczyła w programie resocjalizacyjnym w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, używaniu narkotyków, dopalaczy, promocji zdrowia, rozwijania zainteresowań i zdolności plastycznych "Transformacja”.

   Celem prowadzenia oddziaływań resocjalizacyjnych jest umożliwienie skazanym przezwyciężenia trudnych sytuacji, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby i możliwości. W ramach tych działań podejmowane są kroki zmierzające do usamodzielnienia tych osób oraz integracji ze środowiskiem zewnętrznym.

   Celem głównym programu było nabycie świadomości psychologicznych, prawnych i zdrowotnych konsekwencji bycia uzależnionym od alkoholu, narkotyków, dopalaczy i substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie społecznie pożądanych postaw poprzez działalność artystyczną.

Dlaczego dwa etapy programu?

Program składał się z dwóch części. Pierwsza część teoretyczna prowadzona była przez : Jolantę Parchetę-pracownika Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu, która przeprowadziła prelekcję dot. uzależnień, dopalaczy, promocji zdrowia oraz psychologa, terapeutę, który skupił się na omówieniu szkodliwości.

Druga cześć programu-praktyczna była realizowana przez pracownika Wrocławskiego Klubu Anima Pana Zbigniewa Marca trenera, nauczyciela i promotora zdrowego stylu życia pod okiem Ilony Agaty Brożek artysty, plastyka.

 

Dlaczego kolorowa galeria obrazów w świetlicy?

Jak podał Pan Zbigniew Marzec „zaczęliśmy malować w stylu holenderskiego malarza Pietera Mondrianiego, który był holenderskim malarzem i teoretykiem. Uważanym za jednego z największych artystów XX wieku.

Kolejna świetlica była inspiracją malarza Henri Émile Benoît Matisse, który był francuskim artystą znanym zarówno z używania koloru, jak i płynności oraz oryginalnego rysowania.

Dla mnie jest to ważne aby każdy mógł czuć że jest to jego dzieło! Każdy skazany miał swój udział i wolność w doborze kolorów. Przy pracy nad świetlicą starałem się zachować możliwość ułatwionej ekspresji dostępnej dla każdego poprzez rodzaj abstrakcjonizmu.

 

Kto następny, jaka inspiracja?

Myślę i rozważam kolejnych znanych malarzy jak: Picasso, Miro, Wasilly Kandinsky Jackson Pollock.

 

Jak została oceniona praca?

Moja praca nad wprowadzeniem technik relaksacyjnych które pozwalają wyciszyć umysł a następnie przejść do zajęć plastycznych uaktywnić poprzez pracę twórczą część mózgu odpowiedzialną za pozytywną sferę wyobraźni w konsekwencji przywraca uwięzionemu wiarę i doznanie pozytywnego odczucia wizji własnej przyszłości i konstruktywnego wpływu na formowanie pozytywnych obrazów własnego życia tak bardzo potrzebne po wyjściu na wolność, bo w moim zrozumieniu jest to właśnie tzw indywidualny business plan na siebie samego.

W przyszłym roku przewidziana jest kolejna edycja programu. Dzięki realizacji tego rodzaju programu

 

Prace i realizacja programu została wyemitowana przez TVP Fakty Wrocław w dniu 24.11.2019r.

https://wroclaw.tvp.pl/45475589/24112019-2130

Tekst: mjr Grażyna Lozia i Zbigniew K. Marzec autor książki pt: „Pełny Potencjał Odkodowanego Umysłu”

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej