Przewodnicy psów specjalnych razem ze swoimi podopiecznymi z okręgu opolskiego odbyli wspólne ćwiczenia na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Psy specjalnie w Służbie Więziennej realizują szereg zadań wpływających na bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki. Wraz z przewodnikami wykonując codzienne obowiązki służbowe zajmują się kontrolą osób, rzeczy, korespondencji, paczek, pojazdów, pomieszczeń, a także poszukiwaniem oraz wskazywaniem miejsc ukrycia środków odurzających. Głównym celem szkolenia było podniesienie wartości użytkowych psów specjalnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie kynologii służbowej. Podczas wspólnych zajęć skupiano się na odnajdywaniu markerów środków odurzających ukrytych w różnych pomieszczeniach oraz kontroli wybranych cel mieszkalnych.
 

W ramach przeprowadzonego szkolenia przewodnicy doskonalili umiejętności z zakresu pracy węchowej psów oraz taktyki i techniki wyszukiwania i odnajdywania ukrytych środków narkotycznych. Podkreślić należy, że wspólne zajęcia przewodników psów specjalnych z naszego okręgu pozwalają na nabywanie nowych umiejętności, wymianę doświadczeń, podnoszenie kwalifikacji, co bezpośrednio przekłada się na wzrost bezpieczeństwa na terenie jednostki organizacyjnej.

Praca z psem to nie jest tylko obowiązek opieki nad zwierzęciem, to także pasja, wspólne zaufanie i czas spędzony także poza murami jednostek penitencjarnych. Podczas szkolenia można było zauważyć jak niesamowita więź łączy zwierzę oraz oddanego swojej pracy przewodnika, profesjonalizm wyszkolenia oraz zaangażowanie.

 

tekst i zdjęcia: por. Marcin Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej