28 maja br. w areszcie śledczym odbyło się kolejne szkolenie „Bezpieczni w służbie i w pracy” czyli jak radzić sobie z agresją werbalną i niewerbalną agresywnych petentów.

   Kadra Służby Więziennej na co dzień pracuje z trudnymi osadzonymi, często okazującymi werbalną i fizyczną agresję wobec przełożonych oraz współosadzonych. Praca z nimi wymaga ogromnej odporności psychicznej, ale przede wszystkim wiedzy i doświadczenia, które zdobywa się przez lata. Dlatego nasza jednostka dzieli się swoimi umiejętnościami i doświadczeniem z pracownikami administracji publicznej i instytucjami współpracującymi aby mogli bezpiecznej wykonywać swoje zawodowe obowiązki. Do udziału w tej kampanii zostali zaproszeni pracownicy instytucji takich jak: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Sąd Rejonowy w Trzebnicy, Kuratorzy i urzędnicy okręgu wrocławskiego.

Głównym celem kampanii prowadzonej przez Służbę Więzienną jest wyposażenie urzędników w podstawową wiedzę i umiejętności, które mogą pomóc im bezpieczniej wykonywać codzienne obowiązki w kontakcie z trudnym petentem.

Szkolenie składało się z dwóch modułów: moduł teoretyczny i moduł praktyczny.

   Moduł teoretyczny był prowadzony przez por. Kamilę Ziobrowską- psychologa, która prowadziła warsztaty z zakresu umiejętności rozładowywania napięć i stresu wynikającego z kontaktu z agresywnym i roszczeniowym podopiecznym.

   Moduł praktyczny dotyczący zaprojektowania bezpiecznego miejsca pracy i poznania podstawowych technik obrony przed agresją petenta był prowadzony przez funkcjonariuszy Grupy Interwencyjnej działającej na terenie jednostki-dowódcę Grupy por. Adama Wieczorka i członka sierż. sztab. Pawła Jasińskiego. Podczas zajęć została przypomniana metodyka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez kpr. Dominika Lenartowicza - funkcjonariusza ZK nr 1 we Wrocławiu.

   Uczestnicy kampanii w module praktycznym zostali również zapoznani ze strukturą organizacyjną jednostki oraz współpracą z instytucjami zewnętrznymi. Mieli możliwość oglądania odziałów mieszkalnych i cel.

   Na koniec każdy uczestnik szkolenia wypełnił ankietę ewaluacyjną. Udzielone odpowiedzi wskazują na potrzebę kontynuacji projektu. Uczestnicy utwierdzili nas w przekonaniu że takie szkolenia, wymiana doświadczeń są potrzebne dla nas wszystkich. Ważne jest abyśmy mogli pracować w bezpiecznych warunkach. Dlatego przewidziana jest kolejna edycja kampanii społecznej dla innych instytucji zewnętrznych, które współpracują z nami.

Tekst, zdjęcia:mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej