W związku z trwającymi w bieżącym roku obchodami 80. rocznicy przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową grupa skazanych uczestniczyła w ramach programu „Spotkania z historią 2022” w kolejnych zajęciach, które nawiązywały do tego wydarzenia. Spotkanie było prowadzone przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza.

Skazani w dniu 13 maja br. uczestniczący w programie mieli sposobność wysłuchania wygłoszonej przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza z Oddziału IPN we Wrocławiu prelekcji: „Zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego ZWZ /AK w latach II wojny światowej” oraz obejrzenia edukacyjnego filmu dokumentalnego wyprodukowanego przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Warszawie (scenariusz, opracowanie i nagranie - Jacek Persak; montaż i animacje – Bartłomiej Grzegorczyk). 

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/160312,Armia-Krajowa-armia-inna-niz-wszystkie-film-dokumentalny.html

Tematyka spotkania cieszyła się dużym zainteresowaniem osadzonych, którzy wyrazili nadzieję na zorganizowanie kolejnych zajęć poświęconych działalności Armii Krajowej w okresie II wojny światowej. Na koniec zajęć skazani otrzymali czasopisma, broszury celem pogłębienia wiedzy dot. tego wydarzenia.

Tekst: dr Stanisław A. Bogaczewicz, mjr Grażyna Lozia

zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej