W ramach Porozumienia z Uniwersytetem Wrocławskim w dniu 03.02.2023r., odbyło się spotkanie ze słuchaczami studiów podyplomowych Prawa Karnego Wykonawczego.

Słuchacze roku akademickiego 2022/2023 wizytowali Oddział Zewnętrzny we Wrocławiu. Podczas spotkania naszą formację reprezentowali z-ca Dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu kpt. Justyna Wojciechowicz oraz ppor. Michał Karauda. Funkcjonariusze przedstawili charakterystykę jednostki oraz omówili codzienne zadania służbowe realizowane w celu efektywnego przeprowadzenia każdego skazanego przez proces resocjalizacji. Gości zapoznano z infrastrukturą Oddziału Zewnętrznego oraz najważniejszymi informacjami związanymi z odbywaniem kary w zakładzie dla recydywistów penitencjarnych. Słuchacze zadawali pytania związane z codziennym życiem osób pozbawionych wolności z zakresu zatrudnienia, spędzania czasu wolnego oraz utrzymywania kontaktów z rodziną, na które funkcjonariusze udzielali wyczerpujących odpowiedzi. Cieszymy się, że mogliśmy zobrazować jak wygląda praca funkcjonariusza Służby Więziennej i dziękujemy za nowe doświadczenia zdobyte podczas spotkania z osobami, które pierwszy raz wizytowały jednostkę penitencjarną.

tekst i zdjęcia: ppor. Michał Karauda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej