Szyjemy maseczki na świebodzkiej! Grupa skazanych na potrzeby akcji „#Resort Sprawiedliwości Pomaga” pod nadzorem kadry penitencjarnej szyje kilkadziesiąt maseczek dziennie. Cały proces szycia maseczek ochronnych odbywa się przy zachowaniu wszelkich niezbędnych zasad higieny.

Dzięki akcji #ResortSprawiedliwościPomaga, Ministerstwo Sprawiedliwości i Służba Więzienna pomagają szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka, służbom i mieszkańcom. Zaangażowane jest w nią większość jednostek penitencjarnych i tysiące więźniów w całym kraju.
Z uwagi na trudną sytuację w wielu placówkach opiekuńczych, szczególnie zagrożonych możliwością szybkiego rozprzestrzeniania się koronawirusa, praktycznie każdego dnia słyszymy apele o pomoc. Do akcji pomocy dołączył również areszt śledczy we Wrocławiu w ramach programu readaptacyjnego „Zależy mi na was”.

Jakie wartości
W programie główny nacisk skierowany jest na wyrobienie nawyku empatii oraz niesienie pomocy potrzebującym. Praca oraz działania kreatywne mają duży wpływ na osobowość, rozumienie własnych stanów emocjonalnych i zachowań. Angażowanie się w działania prospołeczne uczą współpracy oraz dodają wiary we własne siły. Poczucie solidarności oraz pomoc społeczeństwu w obliczu kryzysowej sytuacji i motywacja do walki z niewidzialnym wrogiem, jakim jest wirus powodujący chorobę COVID-19 dają dużo satysfakcji skazanym, którzy w ten sposób starają się udowodnić społeczeństwu swoją wartość i efektywność procesu resocjalizacji.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

 

 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej