W ramach oddziaływań psychokorekcyjnych realizowanych na terenie Aresztu Śledczego we Wrocławiu w miesiącu grudniu zrealizowane zostały dwa duże programy readaptacyjne.

   Dzięki współpracy psychologów działu penitencjarnego z psychoterapeutką Panią Sabiną Księżarczyk, odbyła się kolejna edycja programie profilaktyki uzależnień „Stawiam na trzeźwość”. Program ten jest rekomendowany przez Centralny Zarząd Służby Więziennej do realizacji w podległych jednostkach.

   Podczas zajęć osadzeni zdobyli wiedzę na temat spożywania alkoholu w sposób szkodliwy oraz ryzykowny, poznali mechanizmy uzależnień oraz pracowali z nawrotami. Program skierowany był przede wszystkim do osób, które w związku z nieodległym terminem końca kary nie mają możliwości podjęcia całościowej terapii podczas pobytu w izolacji. Celem owych oddziaływań było również motywowanie do głębszej pracy nad sobą. 

   Kolejnym oddziaływaniem, które prowadzone były na terenie jednostki w miesiącu grudniu był Trening Zastępowania Agresji ART gdzie pani Kamila Andrzejczyk jako psychoterapeuta, trener wprowadzała grupę skazanych w poszczególne moduły treningu, rekomendowane przez Instytut Amity ART tj.: trening umiejętności społecznych, trening kontroli złości, wnioskowanie moralne.

   Zapotrzebowanie na ww. oddziaływania rośnie ale również wzrasta świadomość skazanych i ich zaangażowanie w proces resocjalizacji w związku z czym przewiduje się kolejne edycje programów.

Zdjęcia i tekst: por. Kamila Ziobrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej