W Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyło się szkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk w korpusie chorążych w okresie od 2 czerwca do 11 października 2019 r.

   Najlepszy wynik w nauce, ze średnią ocen 4,92 uzyskał sierż. Adrian Cichoń, młodszy instruktor działu organizacyjno-prawnego i kadr Aresztu Śledczego we Wrocławiu ex aequo z funkcjonariuszem pełniącym służbę w Areszcie Śledczym w Olsztynie.

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu płk Ryszard Czapracki udzielił prymusom wyróżnienia w postaci nagrody rzeczowej (książki) oraz nagrody pieniężnej. Wyróżniony, aktualnie mł. chor. Adrian Cichoń przyznał, że wynik ten możliwy był do uzyskania dzięki 6-letniemu doświadczeniu nabytemu najpierw w dziale ochrony, wypełnianiu zadań organizacyjno-prawnych na aktualnym stanowisku (w tym odpisywaniu na skargi i prośby osób pozbawionych wolności), a także zamiłowaniu do strzelectwa.

Dyrektor jednostki podczas rozkazu złożył gratulacje za bardzo dobry wynik w nauce i życzył wielu dalszych sukcesów w służbie.

tekst, zdjecie: mjr Grażyna Lozia

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej