Funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu zaprezentowali ofertę podjęcia zatrudnienia w Służbie Więziennej podczas Targów Dobrych Książek w Hali Stulecia.

   W dniach od 5-8 grudnia br. w Hali Stulecia były organizowane 28 Wrocławskie Targi Dobrych Książek podczas których Funkcjonariusze promowali służbę więzienną a zainteresowanym osobom przedstawiali ofertę wstąpienia w szeregi Służby Więziennej, procedurę kwalifikowania kandydatów do pracy oraz o wymaganiach, jakie należy spełnić podczas rekrutacji. 

Każdy, kto chce pracować w Służbie Więziennej, musi spełniać określone wymagania i przejść pozytywnie postępowania kwalifikacyjne. Ogłoszeń o naborze do Służby Więziennej można szukać między innymi na stronie internetowej Służby więziennej (https://www.sw.gov.pl/).

   Organizatorem 28 Targów Dobrych Książek był Wrocławski Dom Literatury z którym jednostka ma podpisane porozumienie o współpracy, którego celem jest resocjalizacja przez kulturę i sztukę. Podczas targów osadzeni pomagali przy pracach porządkowych i organizacyjnych. Osadzeni pracowali przy rozkładaniu stołów, układaniu krzeseł w sali na spotkania autorskie, rozładunku i załadunku książek oraz transporcie ich na stoiska. Uczestniczyli w prelekcjach i spotkaniach z w wydawcami książek i autorami. Była to kolejna inicjatywa na rzecz pobliskiej instytucji publicznej..


 

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej