W areszcie odbyła się pierwsza edycja nowego na polskiej scenie penitencjarnej programu dla skazanych z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych dla osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych

   Do kogo był adresowany program?

Adresatem programu w październiku br. byli skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne, zarówno posiadający z tego tytułu prowadzone egzekucje komornicze, jak i dobrowolnie uiszczający zaległe należności.

Prowadzący program-Pan Romana Pomianowski, z zawodu psycholog z trzydziestoletnim stażem, emerytowany funkcjonariusz SW (m.in. kierownik oddziału terapeutycznego), reprezentujący m.in. Stowarzyszenie Program Wsparcia Zadłużonych, opracował nowatorski sposób podejścia do osób zadłużonych.

Podczas prowadzonych zajęć przybliżył uczestnikom wiele aspektów prawnych, społecznych i psychologicznych sytuacji osoby zadłużonej, wskazał na przyczyny powstawania i narastania długu alimentacyjnego, przedstawił mechanizmy administracyjne, wskazał drogi i sposoby rozwiązania problemu. Osadzeni w trakcie i po zakończeniu zajęć otrzymali materiały w postaci m.in. folderów i konspektów do własnego użytku i ćwiczeń. Co ważne dla beneficjentów programu, zaświadczenia wydane osobom, które ukończyły zajęcia, ale też przede wszystkim wiedza wyniesiona z programu, może umożliwić skuteczniejsze procedowanie przed organami administracji publicznej w zakresie np. możliwości obniżenia lub zawieszenia nałożonych obowiązków spłaty. Zajęcia spotkały się z bardzo pozytywnym odbiorem wśród osadzonych, którzy wskazywali na wiele praktycznych aspektów, mogących w przyszłości skutkować wymierną poprawą uch sytuacji prawnej, finansowej i społecznej.

   Pan Roman wyraził zadowolenie, że mógł przeprowadzić zajęcia w tutejszym areszcie, ucieszył się z pozytywnej atmosfery panującej na zajęciach wśród skazanych i wyraził nadzieję na dalszą współpracę. Jak powiedział:

„Wciąż rośnie liczba osób, zarówno przeszkolonych w zakresie prowadzenia programu, jak i jego uczestników, co wraz z rozwiązaniami systemowymi może dawać i daje nadzieję na uleczenie sytuacji osób zadłużonych”.

Program nadzorowało czworo funkcjonariuszy działu penitencjarnego, którzy dzięki uzyskanej wiedzy, materiałom i doświadczeniu w przyszłości będą mogli we własnym zakresie prowadzić cyklicznie program ścieżką rozpoczętą przez naszego gościa.

tekst: ppor. Michał Jóźwik

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej