Skazani pomagali przy pracach leśnych na terenie Nadleśnictwa Oława

   

     Grupa skazanych uczestniczyła w pracach porządkowych, związanych z zagospodarowaniem lasu na terenie leśnym zgodnie z podpisanym porozumieniem w dniu 4.10.21 r. między dyrektorem Aresztu Śledczego we Wrocławiu a Nadleśniczym Oławy.

     Skazani pod nadzorem funkcjonariuszy oraz leśniczych: Juliana Ruty i Szczepana Dempniaka pomagali przy plewieniu chwastów z młodników dębu. Skazani po udzielonym instruktażu przez leśniczych przystąpili do pracy i przez trzy dni uporządkowali tereny szkółek leśnych na powierzchni ok 0,7 ha. Jest to kolejna inicjatywa współpracy z Nadleśnictwem Oława, która trwa już kilka lat. Skazani z Oddziału Zewnętrznego we Wrocławiu w marcu zalesiali powierzchnie leśne sadzonki dębu.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej