Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Łukasz Górny powołał z dniem 20 lutego 2024 roku kpt. Piotra Franię na stanowisko zastępcy dyrektora Aresztu Śledczego we Wrocławiu.

Kpt. Piotr Frania w szeregi Służby Więziennej wstąpił dnia 1 lutego 2003 roku. Rozpoczął wówczas służbę w Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu. Zajmował kolejno stanowiska strażnika i starszego strażnika działu ochrony, konserwatora działu kwatermistrzowskiego, starszego referenta i technika działu finansowego.

Od dnia 1 marca 2013 roku kapitan pełnił obowiązki zastępcy kierownika działu finansowego Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Z dniem 1 sierpnia 2015 roku powierzono mu obowiązki specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej we Wrocławiu. W związku z restrukturyzacją Służby Więziennej został mianowany z dniem 1 stycznia 2022 roku na stanowisko specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.

Kpt. Piotr Frania tytuł magistra uzyskał w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość. W 2011 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie Audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej.

Gratulujemy i życzymy realizacji podjętych planów zawodowych.

 

tekst: ppor. Ewa Szeliga

zdjęcia: por. Dawid Makowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej