Głównym celem projektu jest aktywne zaistnienie w społeczeństwie poprzez wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia jeszcze podczas odbywania kary jak i po jej zakończeniu poprzez prowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych.

 Projekt wpisuje się w rządowy programu „Praca dla więźniów” i stanowi jego uzupełnienie. Dotychczas w 2019 roku na terenie jednostki penitencjarnej przeprowadzono dla osadzonych 6 kursów od 11 kwietnia br. o profilu zawodowym: technolog robót wykończeniowych. Łącznie w bieżącym roku w kursie udział wzięło 72 osadzonych z czego 70 ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. W roku 2020 są zaplanowana jest jedna edycja kursu z terminem zakończenia do 30 kwietnia. 

   W ramach kursów wykonano: oddziały oraz ciąg komunikacyjny na „pająku” zostały uzbrojone w tzw. odbojnice z desek zapobiegające niszczeniu ścian; toaletę dla oddziałowych w oddziale 2 A; pomalowano pomieszczenia wychowawcy w dyżurce 3A, poczekalnie 4A; świetlicę 4A-odnowienie ścian.

Tekst: st. szer. mł.wych. Jacek Gorczyca, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej