Grupa skazanych uczestniczyła w zajęciach z zakresu kultury i oświaty prowadzonych przez Panią Małgorzatę B. dzięki współpracy z Wrocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

   Kodeks karny wykonawczy stanowi, że wykonywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. Dla osiągnięcia tego celu Służba Więzienna zgodnie z art. 67 § 3 kodeksu karnego wykonawczego oddziaływuje na skazanych organizując zajęcia kulturalno-oświatowe, które organizują funkcjonariusze czasem przy współpracy osób z zewnątrz. Uczestnictwo skazanych w tego typu zajęciach ma na celu rozbudzanie w nich potrzeby kontaktu z kulturą, rozwijanie zainteresowań, jak również integracji społecznej.

   Na zaproszenie funkcjonariuszy z aresztu Pani Małgorzata B. bardzo się ucieszyła i podzieliła się doświadczeniem i uwagami z pobytu w SanFrancisco. Skazani mieli możliwość poznania historii, tradycji, zwyczajów panujących w wielkim świecie dzięki prezentacji multimedialnej. Podczas spotkania zadawali pytania, rozwiązywali quizy geograficzne, wymieniali swoje poglądy. Jak podała Pani Małgorzata San Francisco to jedno z najpiękniejszych i najbardziej odwiedzanych miast świata. Ma zaledwie 900 000 mieszkańców a co roku przyjeżdża do tego miasta około 25 000 000 turystów. Położone na wzgórzach i nad Oceanem Spokojnym ma niepowtarzalny urok. 

San Francisco znane jest ze swoich atrakcji, między innymi z mostu nad Złotymi Wrotami, więzienia Alcatraz, Coit Tower tramwajów linowych, czy chińskiej dzielnicy czy chińskiej dzielnicy. 

Spotkanie zakończyło się zadumą nad wielkim światem....

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej