W areszcie śledczym we Wrocławiu zakończyła się kolejna edycja programu readaptacyjnego ' Dogoterapia 2' realizowanego przy współpracy z  Dogfield JMC.

   W programie brało udział 9 skazanych recydywistów. Celem programu było przygotowanie osadzonych do życia w społeczeństwie po odbyciu kary, zapobieganie dalszemu wykluczeniu społecznemu poprzez: edukację z zakresu kynologii, naukę wykonywania czynności pielęgnacyjnych wobec psa, kształtowanie umiejętności okazywania emocji związanych z kontaktem z psem, budowanie poczucia własnej wartości oraz sprawności, doskonalenie sprawności ruchowej, ćwiczenie koncentracji uwagi.

Podczas zajęć praktycznych osadzeni mieli bezpośredni kontakt z psem.

Zajęcia tego typu powodują wzrost poczucia własnej wartości, przyczyniają się do zmniejszenia lęków, uwrażliwiają, relaksują, ale przede wszystkim motywują do działania, pomagają wyrażać emocje i stymulują rozwój psychoruchowy. Warto podkreślić, że kontakt z psem ułatwia komunikację i interakcję z innymi, nie tylko na płaszczyźnie pies-człowiek, ale i człowiek-człowiek.

Program ten stał się cyklicznym ze względu na duże zainteresowanie skazanych i wymierne efekty w zachowaniu widoczne po zakończeniu programu.

Tekst i zdjęcia: st. szer. Agnieszka Dubińska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej