Grupa skazanych w dniu 5 stycznia 2023r. uczestniczyła w prelekcji prowadzonej przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza dot. niemieckich obozów koncentracyjnych w ramach programu "Spotkania z historią 2023"

     Kolejne z zajęć edukacyjnych zorganizowanych w ramach współpracy Aresztu Śledczego we Wrocławiu z Oddziałem IPN we Wrocławiu dla osadzonych nawiązywały do ważkiej tematyki niemieckich obozów koncentracyjnych. Tym razem spotkanie poświęcono mało znanej sferze życia obozowego, którym była stworzona przez władze tych miejsc kaźni możliwość „uprawiania sportu” i organizowania „zawodów sportowych”. Kanwą do zaprezentowania przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza z IPN tego zagadnienia w szerszym kontekście istnienia i funkcjonowania niemieckich obozów była eksponowana w Przystanku Historia IPN im. Kornela Morawickiego we Wrocławiu wystawa: „Sport i sportowcy w KL Auschwitz”. Jej również poświęcony był wyświetlony uczestnikom projektu spot filmowy pod tym samym tytułem. Zaprezentowana wystawa, wyemitowana dzięki prezentacji, przygotowana została przez Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau. Budząca duże zainteresowanie wśród osadzonych tematyka pozwala wysnuć wniosek, iż należy jej poświęcić również podobne spotkania w przyszłości. Na koniec spotkania uczestniczy otrzymali czerwone naszywki z napisem "Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki".

Jest to pierwsze „Spotkanie z historią 2023" w tym roku i tym samym dziewiąty rok współpracy i prelekcji głoszonych przez dr. Stanisława A. Bogaczewicza.

Tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia , dr. Stanisław A. Bogaczewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej