W dniu 27 stycznia br. Kapelan więzienny wraz z wolontariuszami ze wspólnoty „Zacheuszki” oraz funkcjonariuszami SW udali się razem ze skazanymi do Sanktuarium św. Jana Pawła II prowadzonego przez Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Opolu.

Skazani z Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu mieli okazję uczestniczyć w eucharystii świętej w Sanktuarium św. Jana Pawła II prowadzonym przez Misjonarzy Oblatów. Po doznaniach duchowych odbyło się  spotkanie z Misjonarzami w Domu Zakonnym połączone z poczęstunkiem, które stało się okazją do wspólnych rozmów i wzajemnego poznania się.

Dzięki uprzejmości ks.prof. Tadeusza Doli, który oprowadził wszystkich po Opolu, skazani mogli poznać najpiękniejsze zakątki tego miasta i posłuchać związanej z nimi historii. Czas pomimo wietrznej pogody upłynął w bardzo miłej atmosferze i z pewnością na długo pozostanie w pamięci pielgrzymów.

Na koniec warto podkreślić, jak ważną rolę dla procesu resocjalizacji osób pozbawionych wolności pełnią wszelkie inicjatywy związane z ich integracją ze środowiskiem lokalnym poza murami jednostek penitencjarnych. Udział w tego typu wydarzeniach pozwala osobom pozbawionym wolności na uaktywnienie ich potencjału rozwojowego, co wpływać może na wykreowanie nowego stosunku do otaczającej rzeczywistości społecznej, którą zaczynają postrzegać w innych niż dotychczas kategoriach. To z kolei daje szansę na zmianę dotychczasowego sposobu funkcjonowania i skutkować może zaprzestaniem popełniania przestępstw.

Zdjęcia ppor. Jolanta Dragacz
Tekst por. Magdalena Iwaniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej