Do bram aresztu przybyła bursztynowa monstrancja, którą w 2016 roku papież Franciszek błogosławił świat podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

   Monstrancja została przywieziona do aresztu w dniu 10 listopada br. przez prezesa fundacji „Sławek”, pana Marka Łagodzińskiego z Warszawy, na zaproszenie kapelana więziennego. Jej obecność związana była z powstaniem idei dwudniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu z udziałem więźniów z wrocławskich zakładów karnych. Pierwszym zakładem, do którego została wniesiona monstrancja, był właśnie Areszt Śledczy przy ul. Świebodzkiej. 

   Pan Marek Łagodziński odwiedza w ten sposób zakłady karne w całej Polsce, w których on oraz inni członkowie fundacji opowiadają o swoich doświadczeniach, walkach z nałogami, nawróceniu i dobrych owocach działalności fundacji. W korytarzu jednego z oddziałów aresztu odbyła się Msza Święta połączona z Adoracją. We wspólnej modlitwie uczestniczyli więźniowie, goście z fundacji „Sławek” oraz wolontariusze grupy Zacheuszki.pl.

Zaproszeni Goście z Warszawy, pan Marek i pan Norbert, opowiadali o swoim życiu, nałogach, relacjach z najbliższymi, agresji, upadkach oraz o tym, co skłoniło ich do gruntownej przemiany. Zaprezentowali krótkie filmy prezentujące ich dotychczasowe życie. Przedstawili także kilka teledysków grupy muzycznej Paragraf 64, założonej przez innych więźniów z zakładu karnego w Strzelcach Opolskich. Spotkanie zakończyło się wspólnymi rozmowami osadzonych z wolontariuszami. 

   Cała akcja została zainicjowana przez kapelana więziennego Roberta Żukowskiego. Rozpoczęte uroczystości adoracji Najświętszego Sakramentu trwały dwa dni, zarówno w zakładach karnych, jak i na wolności. Tego samego dnia wieczorem rozpoczęło się całonocne czuwanie przy monstrancji w kościele pw św. Jerzego z udziałem okolicznych mieszkańców. Adoracja trwała aż do świtu, a jej celem była pokuta i modlitwa za więźniów. W poniedziałek rano monstrancję przeniesiono do Zakładu Karnego nr 2 we Wrocławiu, gdzie uczczenie jej obecności zostało połączone z obchodami święta odzyskania niepodległości.

Tekst: Norbert Procak, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia


  

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej