Nie zawsze możesz kontrolować to co dzieje się poza tobą. Ale zawsze możesz kontrolować to co dzieje się wewnątrz ciebie. To motto przyświecało pierwszej edycji programu resocjalizacyjnego zrealizowanego przez funkcjonariuszy Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego we Wrocławiu przy współudziale Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

We wrześniu 2022r rozpoczęła się pierwsza edycja programu „Ograj stres”. Były to zajęcia z zakresu kształtowania umiejętności społecznych i poznawczych, z uwzględnieniem umiejętności radzenia sobie ze stresem. „Mamy wszelkie powody po temu, aby w obecnej sytuacji rozwojowej historii kultury i techniki ludzkiej uważać agresję w obrębie gatunku za najgroźniejsze ze wszystkich niebezpieczeństw.” Stwierdzenie prof. Konrada Lorenza, austriackiego noblisty, wskazuje iż działania kadry penitencjarnej w Służbie Więziennej mające na celu niwelowanie, wśród osób pozbawionych wolności, deficytu związanegoz brakiem umiejętności radzniea sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi, jest ze wszechmiar uzasadnione.

Program „Ograj stres” to zajęcia łączące ćwiczenia oparte na oddechu z warsztatami i zajęciami w dziedzinie teatru. Wykonując ćwiczenia oddechowe uczestnicy zajęć wyciszają umysł dzięki czemu odzyskują spokój, uczą się rozpoznawać i nazywać emocje, poznają narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Dzięki ćwiczeniom teatralnym uczestnicy zajęć uczą się wyrażania swoich emocji, rozładowują napięcia, rozwijają swoją kreatywność, poznają technikę sceniczną. To wyjątkowe połączenie metod pomaga w redukcji stresu, w rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, co przekłada się na ogólny dobrostan psychiczny i fizyczny. 

Zajęcia były realizowane poprzez wykłady na temat obsługi pokazów z wykorzystaniem technologii multimedialnych, spotkania warsztatowe ( uczestnicy zapoznaja się z funkcjonowaniem teatru, pod nadzorem kierownika sceny zapoznają się z procesem budowy scenografii ), szkolenie oddechowe programu Buteyko Clinic International® według metody eksperta w dziedzinie oddechu Patrick G. Mckeown, prowadzone przez Jakuba Gontarskiego. 

Program realizowany był przy współudziale Instytutu im. Jerzego Grotowskiego we Wrocławiu, który jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze. W Instytucie prowadzona jest także działalność edukacyjna i badawcza o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Projekty adresowane są zarówno do specjalistów jak i szerokiego kręgu osób otwartych na nowe inicjatywy, metodologie i tematy. Działania te realizują ideę stworzenia wokół Instytutu prężnego środowiska intelektualnego i kulturotwórczego.

Jakub Gontarski współpracujący z Instytutem Grotowskiego jest certyfikowanym instruktorem szkolenia w zakresie oddychania Oxygen Advantage® i Buteyko Clinic International Breathing Method® we współpracy z Master - Patrick G. McKeown (Irlandia) i Master Peter Lakatos( Węgry). Jest także absolwentem wrocławskiej szkoły kaskaderów filmowych „ 13 ”( trening zapaśniczy, szermierki, akrobatyki, aikido, krav - maga, jazda konna, nurkowanie, skoki z wysokości, skoki spadochronowe, choreografie walk). Jest certyfikowanym instruktorem rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona (Akademicki Związek Sportowy - Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu). Współpracuje z Instytutem Grotowskiego w ramach programu badawczego BodyConstitution i Actor's Atelier (program edukacyjny). Prowadzi warsztaty w Polsce i wielu krajach Europy oraz w Brazylii. Pierwsza grupa (ośmiu osadzonych) ukończyła program w listopadzie. Bardzo dobra ocena zajęć wynikająca z analizy ankiet ewaluacyjnych wskazuje, że takie oddziaływania warto kontynuować.

Więcej zdjęć można zobaczyć w GALERII.

Tekst: mł. chor. Adrian Małolepszy
Zdjęcia : mjr Robert Wnukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej