Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu mł.chor. Paweł Domin w czasie wolnym od służby dokonał obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego.

   Funkcjonariusz Służby Więziennej to najprawdopodobniej najbardziej stresujący zawód w Polsce. Nie ma tu czasu na błędy czy słabości. Funkcjonariusz pełni służbę 24 godziny na dobę. Zgodnie z artykułem 243 Kodeksu postępowania karnego daje każdemu obywatelowi prawo do ujęcia sprawcy przestępstwa na gorącym uczynku.

   Do jednostki wpłynęło pismo podpisane przez Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Ołbin we Wrocławiu podkom. Renaty Początek, która wyraziła swoje uznanie dla postawy funkcjonariusza naszej jednostki mł. chor. Pawła Domina. Funkcjonariusz w dniu 24 marca br. dokonał obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego w okolicy skrzyżowania ulic Bema i Drobnera we Wrocławiu. mł.chor. Paweł Domin zapobiegł znacznie poważniejszym skutkom jakie mogła wywołać jazda w stanie nietrzeźwości.

   mł.chor. Paweł Domin funkcjonariuszem w areszcie śledczym jest od 10 lat. Zaczynał służbę w dziale ochrony a następnie od 2010 roku pełni służbę w dziale kwatermistrzowskim. Obecnie jako pełniący obowiązki zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego.

   Jego postawa i zachowanie jest kolejnym z przykładów potwierdzających profesjonalizm i wysoki poziom wyszkolenia Funkcjonariuszy Służby Więziennej, które wykorzystują oni również w życiu codziennym, poza służbą. Udzielając pomocy zawsze, gdy jest to potrzebne. Jego postawa może być stawiana za wzór do naśladowania dla innych!

Sytuacja ta pokazuje, że Funkcjonariuszem Służby Więziennej jest się nie tylko na służbie, ale także poza służbą.

tekst, zdjecia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej