Areszt Śledczy we Wrocławiu już kolejny rok jest realizatorem projektu pn. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu kary odbywania wolności" w ramach Działania 2.7 "Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.

Głównym celem projektu jest aktywne zaistnienie w społeczeństwie poprzez wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia jeszcze podczas odbywania kary jak i po jej zakończeniu poprzez prowadzenie kompleksowych działań szkoleniowych. Projekt wpisuje się w rządowy programu „Praca dla więźniów” i stanowi jego uzupełnienie.

   Dotychczas w 2019 roku na terenie jednostki penitencjarnej przeprowadzono dla osadzonych 3 kursy o profilu zawodowym: technolog robót wykończeniowych. Aktualnie prowadzona jest kolejna edycja-czwarty kurs, a w niedalekiej przyszłości planowane jest zrealizowanie kolejnych dwóch.

   Osadzeni podczas zajęć praktycznych w ramach kursów mają możliwość poznania obowiązków związanych z podjęciem pracy na konkretnym stanowisku. W ramach szkoleń zawodowych przeprowadzone są również szkolenia kompetencyjne z zakresu aktywizacji zawodowej oraz pierwszej pomocy przedmedycznej.

tekst, zdjęcia: st.szer.  Jacek Gorczyca

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej