Areszt Śledczy we Wrocławiu otrzymał nieodpłatnie książki z 29 Targów Książki, które odbyły się we Wrocławiu. Książki zostaną przekazane do tutejszej biblioteki.

     Pani Dyrektor Anna Morawiecka za pomoc podczas realizacji Targów Książki w ubiegłym roku przekazała nieodpłatnie różnego rodzaju kolorowe książki. Skazani pomagali podczas targów przy układaniu książek, stanowisk oraz brali udział w prelekcjach i bezpośrednich rozmowach z pisarzami.

     W Areszcie Śledczym we Wrocławiu zbiór książek liczy 11 140 pozycji. Średnio na miesiąc przypada 8 wypożyczonych książek i łącznie na dzień 9 sierpnia było 465 założonych kart czytelniczych. Ogół księgozbioru jest podzielony na jest w dwa księgozbiory: ogólny (dla wszystkich) i fachowy (dla funkcjonariuszy i pracowników). Liczba czytelników wzrasta z roku na rok. Największą popularnością cieszą się kryminały i książki o tematyce sensacyjnej, czytana jest także poezja i książki przygodowe. Szczególne miejsce zajmują lektury szkolne, skierowane do skazanych młodocianych. Biblioteka dysponuje książkami obcojęzycznymi a w szczególności w języku rosyjskim i ukraińskim. Wszystkie dostępne woluminy w tych językach są na bieżąco wypożyczane. Podarowane, nowe książki będą cieszyć się dużym zainteresowaniem oraz niektóre z nich przekazane zostaną do sali widzeń dla najmłodszych.

W imieniu wszystkich czytelników bardzo serdecznie dziękujemy.

tekst i zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej