W Areszcie Śledczym we Wrocławiu rok 2018 upływa w  ramach „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”.

Kuchnia

W dniu 15 listopada zakończył się kolejny etap realizowanego w jednostce programu inwestycji pt. „Budowa budynku bramowo-ochornnego i przebudowa w części obiektów Aresztu Śledczego we Wrocławiu- budowa przybudówki kuchni”.

Etap ten zrealizowała w całości MIGB Mazovia Zakład Produkcyjny w Wołowie, która przy realizacji zadania zatrudniała skazanych odbywających karę pozbawienia wolności. Z uwagi na niewystarczająca ilość pomieszczeń roboczych w budynku kuchni oraz rosnące wymogi sanitarne występowały ograniczenia możliwość realizacji procesu  przygotowywania posiłków .  W nowym obiekcie usytuowane zostały pomieszczenia z przeznaczeniem na magazyn warzyw oraz obieralnię wstępną. Przy nowo-wybudowanym obiekcie wydzielono również zamykany i zadaszony boks przeznaczony na  pojemniki do odpadów.     

 

Remont skrzydła A

W dniu 28 listopada zakończył się remont w pawilonie mieszkalnym A polegający na kapitalnym remoncie pomieszczeń i cel mieszkalnych. Wymieniono w całości instalację wodno -kanalizacyjną oraz zabudowano kąciki sanitarne. Dzięki przeprowadzonemu remontowi poprawiły się warunki dla pełniących służbę funkcjonariuszy jak i zakwaterowania osadzonych.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej