Dzięki rzetelnej pracy i pełnemu profesjonalizmowi 2 stycznia br. Funkcjonariusz Aresztu Śledczego we Wrocławiu ujawnił telefon komórkowy w paczce higieniczno-odzieżowej.

   Funkcjonariusz aresztu udaremnił próbę przemytu przedmiotu zagrażającego bezpieczeństwu aresztu śledczego we Wrocławiu. W trakcie kontroli paczki higieniczno odzieżowej dostarczonej do skazanego na bramie głównej, za pomocą urządzenia astrophysics, Funkcjonariusz w torbie zauważył telefon komórkowy marki NOKIA.

   W myśl art. 110a§ 4 kodeksu karnego wykonawczego, skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

   Rzetelna praca funkcjonariusza Aresztu Śledczego we Wrocławiu zapobiegła przedostaniu się na teren jednostki niedozwolonego przedmiotu mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej.

Tekst: mjr Grażyna Lozia, st.chor.Marcin Bator

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej