Dzięki wytężonej pracy funkcjonariuszy, udało się osiągnąć sukces w przypadku zminimalizowania samooddaleń osób pozbawionych wolności z zatrudnienia zewnętrznego w systemie bez konwojenta. Służba Więzienna podsumowała miniony rok podczas narady kierownictwa w Areszcie Śledczym we Wrocławiu.

   W Areszcie Śledczym we Wrocławiu w dniu 06.02.2020 odbyła się narada kierownictwa Służby Więziennej, której gospodarzem był pan płk Tomasz Raczyk Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej we Wrocławiu. W odprawie uczestniczyli dyrektorzy jednostek podstawowych, specjaliści OISW oraz przedstawiciel NSZZFiP. Podczas narady zostały szczegółowo omówione i podsumowane działania realizowane przez funkcjonariuszy w 2019 r. w okręgu wrocławskim. Zwrócono szczególną uwagę na potrzebę zwiększenia zatrudnienia skazanych w ramach programu „Praca dla więźniów”, realizacji i zakończenia w 2020 roku programu modernizacji Służby Więziennej, realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020; realizacji w roku ubiegłym większej liczby awansów na stopniach i stanowiskach, realizacji podwyżki  oraz podwyżki dodatków służbowych.  

   W trakcie narady poszczególni specjaliści szczegółowo omówili zagadnienia kadrowe, penitencjarne, ochronne, finansowe, kwatermistrzowskie, ewidencyjne, informatyczne, związane z więzienną służbą zdrowia oraz z zakresu budowania tożsamości i kształtowania pozytywnego wizerunku Służby Więziennej.

Na koniec spotkania Dyrektor Okręgowy zwizytował jednostkę. Zaproszeni goście mieli możliwość zobaczenia poszczególnych wyremontowanych oddziałów mieszkalnych, świetlic, cel z możliwością obserwacji zachowania oraz stanowiska „monitorowego”.

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia, chor.Tomasz Gil

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej