Kolejne spotkanie pracownika wrocławskiego oddziału IPN dr Stanisława Bogaczewicza z grupą skazanych celem wzbudzenia w sobie refleksji nad historią Polski.

W areszcie śledczym we Wrocławiu w dniu 26.10.2019 r odbyło się kolejne spotkanie historyczne pt. „Spotkania z Historią 2019”. Tym razem dotyczyło tematyki II Wojny Światowej. Zajęciom towarzyszyła prelekcja znakomitego historyka dr Stanisława Antoniego Bogaczewicza, pracownika wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Wykład historyka uświetniła projekcja filmu dokumentalnego pt. „Marsz Wyzwolicieli” reż. Grzegorza Brauna.

Film przedstawiał codzienne życie obywateli Związku Radzieckiego w latach trzydziestych XX wieku. W filmie ukazane są przygotowania ZSRR do wojny z III Rzeszą, a także agresja na Polskę. Wykorzystane są fragmenty z dawnych kronik radzieckich, filmy propagandowe i plakaty.

Każdy uczestnik zajęć mógł pogłębić własną wiedzę na temat historii naszego kraju oraz wzbudzić refleksję nad trudną przeszłością naszej ojczyzny. Spotkania tego typu stanowią ważną metodę oddziaływań edukacyjnych i readaptacyjnych. Służą kształtowaniu społecznie pożądanych postaw, a w szczególności rozbudzaniu uczuć patriotycznych, społecznych i etycznych. Zaspokajają indywidualne potrzeby osadzonych, a zwłaszcza organizowania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań. Spotkanie jak wszystkie dotychczas które odbyły się w areszcie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród skazanych.

Przewidziane są kolejne spotkania historyczne z udziałem dr Stanisława Antoniego Bogaczewicza, adresowane do osadzonych przebywających w AŚ W-w.

Tekst i zdjęcia: ppor. Adrian Mordarski i ppor. Małgorzata Kowal

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej