Maj jest miesiącem szczególnym w historii Polski. Święta, które w tym miesiącu obchodzimy, przypominają nam o dorobku Polaków i Naszej historii.

1 MAJA -MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ SOLIDARNOŚCI LUDZI PRACY

1 maja – to Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto zostało ustanowione w Paryżu w 1890 r. przez Kongres założycielski II Międzynarodówki. Wybrana data była wyrazem pamięci dla strajkujących robotników z Chicago, którzy w 1886 r. protestowali przeciwko niskim płacom oraz 12-godzinemu dniowi pracy. 

W Polsce święto głównie kojarzone jest z poprzednim ustrojem. W czasach PRL był to bardzo uroczysty dzień, a uczestnictwo w obchodach było niemal obowiązkowe. Kierownictwo partyjne dbało o każdy szczegół uroczystości, nawet o hasła na transparentach. Dzień 1 maja w Polsce został ustanowiony Świętem Pracy i dniem wolnym od pracy w 1950 r.

2 MAJA – DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ORAZ DZIEŃ POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ

2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jest to jedno z najmłodszych świąt państwowych, wprowadzone na mocy ustawy o godle, barwach i hymnie narodowym. Głównym założeniem tego święta jest popularyzacja wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych, a także propagowanie odrębności terytorialnej, historycznej i kulturowej naszego regionu.

Polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. Są odwzorowaniem barw chorągwi polskiej, czyli oficjalnego symbolu państwa od średniowiecza: białego orła na czerwonym tle. Górny pas flagi oznacza orła białego, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. Warto wiedzieć, że kolor czerwony na naszej fladze to karmazyn (do 1927 r. cynober)- jest symbolem ognia, oznacza odwagę i waleczność. Biały jest srebrnobiały- oznacza srebro, a także wodę oraz czystość.

3 MAJA-ŚWIĘTO NARODOWE 3 MAJA

3 maja 1791 roku – Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 Maja. Była to pierwsza konstytucja w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej z 1787 r.). Za jej autorów uważa się króla Stanisława II Augusta Poniatowskiego, wielkiego marszałka litewskiego Ignacego Potockiego oraz ks. Hugona Kołłątaja, duchownego i filozofa.

Ustawa zasadnicza była zapisana w 11 artykułach i wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Gwarantowała prawo powszechnej wolności dla szlachty i mieszczaństwa. Regulowała ona zasady funkcjonowania władz państwowych
oraz prawa i obowiązki obywateli Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

 

Konstytucja Majowa była przez lata symbolem wolności, dumy narodowej i patriotyzmu. Dokument ten jest przede wszystkim odzwierciedleniem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. Mimo rozbiorów Polski, pamięć o drugiej w dziejach świata konstytucji narodowej, pomagała podtrzymywać polskie dążenia do niepodległości. Rocznice jej uchwalenia były zawsze upamiętniane przez znajdującą się pod zaborami polską ludność.

Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w historii państwa Polskiego.

Aby zaakcentować te szczególne dni, przez radiowęzeł tutejszej jednostki rozbrzmiały audycje o treściach patryiotycznych, zorganizowano również szereg konkursów plastycznych upamiętniających symbole narodowe.

 

Teskt: ppor. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej