W Areszcie Śledczym odbyło się spotkanie z uczniami Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu.

Podczas wizyty funkcjonariusze zapoznali młodzież z głównymi zasadami odbywania kary pozbawienia wolności, typami i rodzajami zakładów karnych, sposobami oddziaływań penitencjarnych oraz codziennym funkcjonowaniem jednostki penitencjarnej.

Licealiści mogli zobaczyć jak wyglądają środki ochrony osobistej oraz środki przymusu bezpośredniego, które stosowane są w formacji SW.

Jednym z elementów spotkania było zapoznanie uczniów z możliwościami jakie daje zatrudnienie w Służbie Więziennej. Młodzieży przekazano materiały promocyjne Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie oraz niezbędne informacje dotyczące wymagań stawianych przed przyszłymi kandydatami.

 

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Ewa Szeliga

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej