Pracownicy Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej spotkali się z grupą funkcjonariuszy SW i skazanych celem przekazania oraz upowszechniania rzetelnych, aktualnych informacji na temat UE

   Spotkanie odbyło się w sali wielofunkcyjnej w dniu 20 lutego br. podczas, którego Pan Paweł Marciniak i Pan Rafał Gwizd opowiadali na temat działalności Punktu Informacyjnego Unii Europejskiej, który znajduje się we Wrocławiu. Punkt ten został utworzony przez Komisję Europejską i Parlament Europejski w lipcu 2011 roku. Każdy obywatel może zgłosić się osobiście, zadzwonić lub napisać, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić opinię na temat Unii. 

   Podczas prezentacji filmów grono uczestników spotkania miało okazje prowadzić zajęcia, które w ciekawy i zrozumiały sposób przybliżyły Unię Europejską i jej instytucje, wspólną walutę i wiele innych pokrewnych tematów.

Na koniec zajęć skazani wypełnili test znajomości z wiedzy i otrzymali broszury, materiały związane z UE. Zostały również przekazane materiały dla dzieci do sali widzeń.

Było to pierwsze spotkanie tego rodzaju. Liczymy na dalszą współpracę.

Więcej informacji można przeczytać pod linkiem:

https://ec.europa.eu/poland/event/punkt_informacyjny_wro_pl

tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej