W dniu 2 czerwca 2022 r funkcjonariusze Aresztu Śledczego we Wrocławiu odwiedzili licealistów z klas mundurowych Europejskiego Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu z klas o specjalności: policyjna, wojskowa, ratownik medyczny.

     Ostatni okres to cykl spotkań kadry Aresztu Śledczego we Wrocławiu z młodzieżą szkół średnich. Po owocnych spotkaniach z licealistami XIII i IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu przyszedł czas na ich rówieśników z klas mundurowych. Po spotkaniu z uczniami można było śmiało stwierdzić, że zbudowana wspólna interakcja jest dla nich nietuzinkowym doświadczeniem ponieważ wybierając owe liceum zdecydowanie ukierunkowani są na pracę w strefie budżetowej.

     W związku z powyższym spotkania z uczniami mają na celu zapoznanie słuchaczy z zadaniami, strukturą Służby Więziennej, a także zaprezentowanie formacji jako atrakcyjnej pod względem podjęcia w niej pracy. Uczniowie zadając dużą ilość pytań w związku z przedmiotowym celem wizyty funkcjonariuszy dają sygnał chęci posiadania wiedzy, a także świadomości funkcjonowania Służby Więziennej przedstawionej na zajęciach. Wymiar edukacyjny przedstawiony przez jej praktyków i zapoznanie licealistów z podstawą ,,litery prawa’’ wobec osób pozbawionych wolności był wymierny do zadawanych przez uczniów ilości pytań.

     Spotkanie odbyło się z licealistami trzeciego roku, czyli tymi którzy za rok będą dokonywać ważnego wyboru w ich drodze życiowej a także zawodowej. Przedstawiono im pełną ofertę podjęcia służby w naszej formacji z uwzględnieniem zarobków jak również profitów które służba oferuje nowo przyjętym funkcjonariuszom. Dla tych którzy ukierunkowani są na studia dzienne po zdanej maturze przedstawiono profil Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości jako integralnej części Służby Więziennej. Kadra Aresztu Śledczego przybliżyła słuchaczom specyfikę oraz rys historyczny reprezentowanych przez nich jednostek tj.; Aresztu Śledczego we Wrocławiu oraz Oddziału Zewnętrznego we Wrocławiu Aresztu Śledczego we Wrocławiu. Omówiono typ jednostek, dla jakiego rodzaju osadzonych są przeznaczone, a co za tym idzie różnic wobec pozostałych Zakładów Karnych podległych Służbie Więziennej. 

Mając na uwadze powyższe zainteresowanie naszą formacją, a także formą jej przedstawienia przez funkcjonariuszy można wnioskować, że spotkania tego rodzaju budzą ciekawość wśród uczniów, a ilość zadawanych pytań przerwać mógł tylko szkolny dzwonek.

Poniżej aktualna oferta. Areszt Śledczy we Wrocławiu:

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-asystent-szpitala-psychiatrycznego

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-dyrektor-szpitala-i-ambulatorium-z-izba-chorych%202

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-mlodszy-wychowawca-dzial-penitencjarny

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-referent-dzialu-kwatermistrzowskiego

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-straznik-dzialu-ochrony-ASW

https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/areszt-sledczy-we-wroclawiu-mlodsza-pielegniarka-mlodszy-ratownik-medyczny


 

tekst, zdjęcia: ppor. Łukasz Czerwiński


 


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej