Na bramie głównej podczas kontroli korespondencji adresowanej do osadzonego za pomocą urządzenia rentgenowskiego, funkcjonariusz zauważył elektroniczne przedmioty. Wewnątrz koperty znajdowały się dwa telefony komórkowe, ładowarka i dokumenty.

Nieudana próba ominięcia zasad

   W myśl art. 110a§ 4 kodeksu karnego wykonawczego, skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów, które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.

Rzetelna praca Funkcjonariusza Aresztu Śledczego we Wrocławiu zapobiegła przedostaniu się na teren jednostki niedozwolonego przedmiotu mającego istotny wpływ na bezpieczeństwo jednostki penitencjarnej. Jest to kolejna udaremniona próba przemytu. Ostatnia miała miejsce w dniu 29 kwietnia br.

Tekst, zdjęcia: mjr Grażyna Lozia

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej